Höga kusten

Lite söder om Umeå ligger Örnsköldsvik och Höga Kusten. Precis som Kvarken, så hör Höga Kusten till UNESCOs lista över världsnaturarv. Även här är landhöjningen ett tydligt faktum sedan istiden. Trots att Höga Kusten och Kvarkens skärgård geografiskt ligger nära varandra, skiljer sig de två områdena markant från varandra. Det är bara att jämföra Kvarkens, långgrunda och steniga vatten, med Höga Kustens djupa vatten och höga, branta bergsholmar som stegrar upp ur djupet. Båda områdena med sin egen charm, båda så värda att uppleva!