Mickelsörarna

Mickelsörarnas naturstation ligger på Kummelskär i Vörå kommuns yttre skärgård, 20 km norr om Köklot fiskehamn. Naturstationen nås enbart med båt.

Sjöbevakningen var verksam på Kummelskär mellan åren 1950 och 1993. Den nedlagda sjöbevakningsstationen  har rustats upp till en naturstation. Besökare har tillgång till naturstationens utsiktstorn utan kostnad. Förutom naturstationen finns den ca 2 km långa naturstigen på Kummelskär som går genom omväxlande skärgårdsnatur, där man även kan bekanta sig med ett skärgårdsläge från ca 1500-talet.

Mickelsörarnas skärgård är vidsträckt och omfattar nära 300 holmar, grynnor och skär. Typiskt för skärgården är de steniga och djupa stränderna. Här fanns stadigvarande bosättning (max 35 personer) mellan 1830 och slutet av 1980-talet.

Källa: www.kvarken.fi